:: PPUH "Koliber" Kazimierz Witek z siedzibą w Skwierzynie rozpoczęło działalność w 1991. Podstawą działalności firmy jest świadczenie usług sprzętowo-transportowych, a ponadto wykonawstwo robót budowlano-remontowych ogólnych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz drogowych.

:: Na majątek ruchomy firmy w chwili jej powstawania składało się kilka wiekowych środków sprzętowo-transportowych.
Ich utrzymywanie w ruchu przysporzyło załodze wiele problemów, ale były właściwym szkoleniem w zakresie obsługi dla młodej załogi. Miało to ogromne znaczenie dla rozpoczynającej działalność firmy, bo był to czas zmian ustrojowych w Polsce.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu załogi, udało się go przebrnąć mimo wielu kłopotów finansowych i organizacyjnych.

:: Pierwszą dużą budową,
w realizacji, której uczestniczyła firma PPUH "KOLIBER" była pierwsza nitka gazociągu "JAMAL", mającego dostarczać gaz z Rosji do Europy Zachodniej. Na tej budowie doświadczenia nabierali nowi, młodzi operatorzy spycharek, koparek, ładowarek, mechanicy i kierowcy. Szczególnym wymaganiom sprostać musiały wprowadzone do pracy maszyny budowlane i pojazdy. Tę próbę firma "KOLIBER" przeszła pozytywnie, co owocuje do dnia dzisiejszego dobrą współpracą
z generalnym wykonawcą tamtej budowy - firmą "ENERGOPOL 7" S.A. z Poznania na innych mniejszych i większych budowach. Zdobyte doświadczenie oraz dobra opinia o sposobie realizacji robót ziemnych na w/w zadaniu spożytkowane zostały do wykonania innych, podobnych prac dla znanych firm budowlanych np. "EGBUD" Sp. z o.o. z Bogatyni, "GOBEX" Sp. z o.o.,
"Z. MARCINIAK" S.A., "INTERBUD-WEST" Sp. z. o.o. z Gorzowa wlkp.
, a ostatnio także z firmą "Berger Bau Polska" Sp. z o.o.
z Wrocławia
.
W ciągu tych kilku lat działalności, bardzo szybko firma się rozrastała. Wprowadzone były do eksploatacji kolejne maszyny
i pojazdy. Zwiększenie ilościowe
i jakościowe posiadanego potencjału sprzętowo-transportowego umożliwiło rozszerzenie działalności firmy
o inne prace. Między innymi dla Gmin i nadleśnictw remontowane i budowane są drogi gruntowe
z tłucznia, pospółek i podobnych materiałów.

:: Dla uzyskania odpowiedniej efektywności pracy koniecznym było zabezpieczenie właściwych warunków socjalnych.
Zaplecze warsztatowe jak i socjalno-bytowe są systematycznie,
w miarę posiadanych środków modernizowane i unowocześniane. Załoga wyposażona jest w odpowiednie narzędzia. Wszystko po to, by praca wykonywana była właściwie oraz bezpiecznie.
Efektem tych działań jest bardzo mała ilość wypadków przy pracy mających miejsce w firmie. Niewątpliwie pomocnym w osiągnięciu takiego stanu w zakresie bezpiecznej pracy mają właściwe i zgodne z przepisami BHP szkolenia pracowników.